Nämndernas årsanalyser

Nämndernas fullständiga rapportering till kommunfullmäktige görs i respektive nämnds årsanalys. Årsanalyserna går som bilaga till kommunfullmäktige tillsammans med kommunens årsredovisning. I årsredovisningen finns också specifika nämndssidor med kortfattad information om nämndernas verksamhet och resultat.

Årsanalyser

Hjälpte informationen på den här sidan dig?