Avgifter vattenverksamhet

Avgifter för anmälan, prövning av ansökan samt tillsyn av vattenverksamheter.

Vattenverksamhet

Tillsyn av vattenverksamhet; 930 kr/timme

Skydd av naturen

Prövning

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utövas utan tillstånd enligt föreskrifter för natur-, kulturreservat eller vattenskyddsområde 2790 kr

Anmälan

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur-, kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur-, kulturreservat eller vattenskyddsområde samt handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kapitel 6§ miljöbalken; 2790 kr

Tillsyn

Tillsyn i övrigt av naturvård; 930 kr/timme.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?