Avgifter och taxor avfall & återvinning

Avfallshanteringen finansieras enbart genom taxor och avgifter utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.

I taxan ingår, förutom kärl, transport och behandling av hushållsavfallet, hantering och behandling av elektriskt och elektroniskt avfall, farligt avfall, skötsel av miljöstationer och återvinningsstationer, drift av återvinningscentraler, batteriinsamling samt information till hushåll och skolor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?