Avgifter LSS

Vid gruppboende inom LSS betalar man hyra för lägenheten. Hyran är beroende på storleken.

Avgifter inom Lagen om särskilt Stöd och Service (LSS)

Gruppbostad/servicelägenhet

Avgift för mat per dag, vid korttidsvistelse är enligt följande
åldersindelning

Ålder 0 - 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15->
Kostnad 35 kr 42 kr 51 kr 61 kr 63 kr

Avgift för mat per dag, vid korttidstillsyn är enligt följande åldersindelning

Ålder 11 - 14 år 15 år >
Frukost 10 kr 10 kr
Lunch 20  kr 23 kr
Mellanmål 10 kr 10 kr

Hjälpte informationen på den här sidan dig?