Avgifter LSS

Vid gruppboende inom LSS betalar man hyra för lägenheten. Hyran är beroende på storleken.

Avgifter inom Lagen om särskilt Stöd och Service (LSS)

Gruppbostad/servicelägenhet

Avgift för mat per dag, vid korttidsvistelse är enligt följande
åldersindelning

Ålder - 1 år 2-5 år 6-9 år 10-13 år 14-17 år Vuxen
Kostnad/dag 28 kr 37 kr 53 kr 66 kr 80 kr 87 kr

Avgift för mat per dag, vid korttidstillsyn är enligt följande åldersindelning

Ålder 11 - 14 år 15 år >
Frukost 10 kr 10 kr
Lunch 20  kr 23 kr
Mellanmål 10 kr 10 kr

Hjälpte informationen på den här sidan dig?