Avgifter hemvård

Hemvårdsavgiften har ett tak som kallas maxtaxa. För 2020 är maxtaxan 2 125 kronor.

Hemvårdsavgiften är inkomstberoende. Högre pension kan innebära att inkomsten hamnar i nästa intervall vilket ger en högre avgift. Hemvårdsavgift i särskilt boende tas ut efter högsta nivån.

För trygghetslarm är avgiften 235 kronor per månad.

För telefonservice är avgiften 31 kronor per månad.

Har du hemvård är telefonservice avgiftsfri.

För ledsagning är avgiften 253 kronor per månad.

För avlösarservice är de första 10 timmarna avgiftsfria och därefter samma kostnad som för hemvård (300 kronor per timme).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!