Avgifter hemsjukvård

Hemsjukvård omfattar specifik omvårdnad, rehabilitering, hjälpmedel, bostadsanpassningsintyg med mera. Hemsjukvård utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller omvårdnadspersonal.

För den som bor i särskilt boende ingår hemsjukvården i avgiften. För övriga är avgiften:

  • 202 kronor per månad vid 1-2 besök av legitimerad personal.
  • 404 kronor per månad vid 3 eller fler besök av legitimerad personal.

Avgiften ingår i maxtaxan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?