Avgifter boende särskilda

Särskilda boende är

  • äldreboende
  • gruppboende
  • psykiatriboende

Avgiften på särskilt boende är uppdelad i tre delar

  • hyra
  • mat
  • service och omvårdnad

Hyran följer Trelleborgshems belopp. Härtill kommer 500 kronor per månad för allmänna utrymmen och 150 kronor per månad för hushållsel. Den maximala hyran som debiteras är 5 560 kronor plus kostnad för hushållsel.

Du som har bostadstillägg för pensionärer, bör kontakta Pensionsmyndigheten för justering av bostadstillägget.

Avgiften för mat är 3 052 kronor per månad. Eftersom maten är dyrare på ett äldreboende jämfört med att själv köpa råvaror och tillaga den, höjs förbehållsbeloppet.

För hemvårdinsatser - service och omvårdnad inom särskilt boende gäller samma regler som under rubriken hemvård.

Servicepaket - förbrukningsartiklar såsom tvättmedel, sköljmedel, toalettpapper med mera kan beställas till en kostnad av 155 kronor per månad.

Avgiften för korttidsboende och växelvård för äldre är 102 kronor per dag för mat. För service och omvårdnad är avgiften 71 kronor per dag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?