Avgifter - Vård och omsorg

Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom äldre- och handikappomsorgen ska få kosta för den enskilde.

Maxtaxan är densamma i hela landet. Det finns också ett högkostnadsskydd för bostadsavgiften i särskilt boende.

Vid varje årsskifte kan prisbasbeloppet ändras. För år 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor och påverkar både inkomster, förbehållsbelopp och avgifter.

Kommunfullmäktige har fastställt vilka avgifter som ska gälla för Trelleborgs kommun.

Avgiftens storlek beror på

  • vilka insatser som har beviljats
  • inkomster
  • boendekostnad
  • förbehållsbelopp

Avgiftens storlek omräknas varje år utifrån aktuella inkomster, boendekostnad och förändringar i prisbasbelopp och förbehållsbelopp.

Relaterade dokument

Informationsfolder om avgifter för 2020 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!