Avgifter livsmedelskontroll

Avgifter för registrering av livsmedelsverksamhet, prövning av godkännande, årlig kontrollavgift samt extrakontroll.

Registrering av livsmedelsverksamhet/anläggning - 1940 kronor.

Avgiften för prövning av ansökan om godkännande av ny livsmedelsanläggning är av samma storlek som den årliga kontrollavgiften. Om prövning sker på grund av ägarbyte eller väsentlig ändring i verksamheten ska avgift betalas med det belopp som motsvarar en halv årlig kontrollavgift.

Årliga kontrollavgift bestäms genom att antalet kontrolltimmar multipliceras med timtaxan. Timtaxan för ordinarie planerad kontroll är 1125 kronor. Det betyder att om samhällsbyggnadsnämnden beslutat att en verksamhet ska ha fem timmars ordinarie kontrolltid per år blir den årliga avgiften 5 x 1125 = 5 625 kronor.

Extra offentlig livsmedelskontroll - timavgift på 970 kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?