Avgifter livsmedelskontroll

Avgifter för registrering av livsmedelsverksamhet, prövning av godkännande, årlig kontrollavgift samt extrakontroll.

Registrering av livsmedelsverksamhet/anläggning - 1940 kronor.

Avgiften för prövning av ansökan om godkännande av ny livsmedelsanläggning är av samma storlek som den årliga kontrollavgiften. Om prövning sker på grund av ägarbyte eller väsentlig ändring i verksamheten ska avgift betalas med det belopp som motsvarar en halv årlig kontrollavgift.

Årliga kontrollavgift bestäms genom att antalet kontrolltimmar multipliceras med timtaxan. Timtaxan f��r ordinarie planerad kontroll är 1125 kronor. Det betyder att om samhällsbyggnadsnämnden beslutat att en verksamhet ska ha fem timmars ordinarie kontrolltid per år blir den årliga avgiften 5 x 1125 = 5 625 kronor.

Extra offentlig livsmedelskontroll - timavgift på 970 kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?