Tillsynsavgifter

Kommunen får ta ut en tillsynsavgift av den som har serveringstillstånd samt av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl.

Tillsyn

Tyngdpunkten i tillsynsarbetet ligger i den rådgivande och förebyggande verksamheten där det är viktigt att det förs en löpande dialog mellan kommunen och tillståndshavarna

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgifterna utgår från kommunens ambitioner och beräknade kostnader. På ett liknande sätt som för ansökningsavgifter har Svenska Kommunförbundet i cirkulär (1995:69) föreslagit att kommunerna fastställer en fast tillsynsavgift utifrån beräknade kommunala kostnader. Avgifterna utgår från såväl fasta administrativa kostnader för planering, bearbetning och dokumentation av tillsynsarbetet som från en ambition att i varje restaurang genomföra ett antal tillsynsbesök per år. Inom ramen för restaurangtillsynen har också utvecklats ett regelbundet informationsutbyte mellan företrädare för kommunen, polisen, skatte- och kronofogdemyndigheten.

Tillsynsavgifterna består av en fast del och en rörlig del som är beräknad efter restaurangens omsättning av alkoholdrycker.

De fasta avgifterna, som gäller från den 1 januari 2017, är enligt följande:

Fast tillsynsavgiftKronor

Fast tillsynsavgift per serveringstillstånd och år

2 022

Påminnelse 1 försenad restaurangrapport

506

Påminnelse 2 försenad restaurangrapport

506

Påminnelse 1 försenad egenkontroll tobak/folköl

253

Påminnelse 2 försenad egenkontroll tobak/folköl

253

Försäljning av folköl

1 011

Försäljning av tobak

1 011

Försäljning av receptfria läkemedel

1 011

Försäljning av tobak och folköl

1 517

Försäljning av läkemedel och tobak eller folköl

1 517

Försäljning av läkemedel, tobak och folköl

2 022

Den rörliga delen av tillsynsavgiften fördelar sig enligt följande:

Restaurangens årsomsättning av alkoholTillsynsavgift i kronor

1-100 000 kronor

506

100 001- 250 000

1 517

250 001 - 500 000

3 033

500 001 - 1 000 000

5 055

1 000 001 - 2 000 000

7 077

2 000 001 - 3 000 000

9 099

3 000 001 - 4 000 000

11 121

4 000 001- 5 000 000

13 143

 5 000 001-8 000 000

15 165

8 000 001-12 000 000

17 187

12 000 001-

19 209

Hjälpte informationen på den här sidan dig?