Ansökningsavgifter

Här finns information om avgifter i samband med ansökan om serveringstillstånd och tobaksförsäljningstillstånd.

Avgiften för permanenta serveringstillstånd ska täcka kommunens kostnad för prövningen och ska inte ses som någon tillståndsavgift. Ansökningsavgiften återbetalas inte för ansökan för permanenta och tillfälliga tillstånd, oavsett orsak. Det gäller även om sökande själv tar tillbaka sin ansökan.

Nyansökan

För nyansökan krävs ett relativt omfattande remissförfarande. Den totala handläggningstiden från inkommen ansökan till meddelande av beslut för en nyansökan är normalt 2 månader.

Utvidgade tillstånd

Tillståndshavare med vin- och starkölsrättigheter som t.ex. även ansöker om att få servera spritdrycker kan söka utvidgat tillstånd. Det kan också gälla festvåningar med tillstånd för slutna sällskap som söker tillstånd för servering till allmänheten, restauranger som vill utöka sin serveringsyta eller sin serveringstid. Remissförfarandet kan begränsas och utredningsarbetet förenklas.

Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten. Varje restauranglokal ska prövas som ett ärende.

Tillfälliga tillstånd

Det är möjligt att ansöka om tillfälligt tillstånd för servering vid enstaka tillfällen eller under enstaka tidsperioder som vid festivaler eller andra tidsbegränsade arrangemang.

Tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller för servering till slutet sällskap.

Nya sorter av tillstånd

När den nya alkohollagen trädde i kraft 2011 infördes ett antal nya former av tillstånd

  • provsmakningstillstånd
  • cateringtillstånd
  • gemensamt serveringsutrymme.

Alla nya tillståndshavare ska genomgå ett kunskapsprov som kommunerna ska administrera.

Ansökningsavgifter 2020

Avgifter serveringstillståndKronor

Stadigvarande tillstånd, inkl. allmänheten, slutna sällskap, provsmakning, catering och gemensam serveringsyta

10 612

Tillfälliga tillstånd till allmänheten, inkl. provsmakning, catering och gemensam serveringsyta

5 307

Tillfällig tillstånd till slutna sällskap

955

Stadigvarande utökat tillstånd, inkl. lokal, drycker, tider

4 245

Tillfälligt utökat tillstånd, inkl. lokal, drycker, tider

2 654

Ändring av driftsform eller byte av delägare mer än 50 %

5 203

Ändring av driftsform eller byte av delägare mindre än 50 %

3 184

Godkännande av ny lokal vid catering

1 061

Godkännande av lokal vid varje cateringtillfälle därefter

317

Kunskapsprov ( max tre försök per ansökan)

1 593 kr/tillfälle

Kostnad för tolk

Självkostnad

Avgifter tobaksförsäljningstillstånd

Stadigvarande tobaksförsäljningstillstånd

8 216

Ändrade förändringar i styrelse

6 000

Tillfälligt tobaksförsäljningstillstånd

6 000

Enklare förändringar

1 000

Hjälpte informationen på den här sidan dig?