Fördjupade granskningar 2019

Revisionen har beslutat om ett antal granskningar av kommunen och kommer här att publicera rapporterna efterhand som de blir klara.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?