Ungdomsforum

Våren 2013 beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett ungdomsforum i Trelleborg. 8 ungdomar ingår i ungdomsforumet.

Ungdomsforum ska bl.a. vara remissinstans då det gäller kommunala framtidsfrågor, men ungdomarna kan även väcka egna förslag. Ungdomsforum har t.ex. ett par år i rad arrangerat middag där ungdomar och politiker har mötts och diskuterat frågor som rör skola, fritid och ungdomars möjlighet att påverka.

Sedan 2013 har ungdomarna introducerats till Ungdomsforum via det kommunala sommarjobbsprogrammet, där Ungdomsforum har varit ett av de jobb som ungdomar har kunnat söka. Under tre veckors tid har Ungdomsforum sommarjobbat under ledning av en processledare. Efter avslutat sommarjobb har ungdomarna därefter fortsatt i Ungdomsforum fram till början av nästkommande sommar (vilket motsvarar ungefär två terminer).

Nämnder/förvaltningar kan ta kontakt med Ungdomsforum när de t.ex. vill ha ungdomars synpunkter på ett ärende. Under sommaren 2016 har Ungdomsforum bland annat tagit fram förslag på hur sociala medier kan användas inför gymnasievalet samt arbetat med förslag kopplat till projektet Hållbart resande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?