Tillgänglighetskommitténs ledamöter

Kommitténs ledamöter består av politiker, tjänstepersoner och representanter från frivilligorganisationer.

Politiska representanter

Torbjörn Karlsson, ordförande

Övriga från kommunstyrelsens arbetsutskott:

Emil Samnegård
Bertil Larsson
Mikael Rubin
Henrik Silverstolpe

Adjungerade:

Lennart Höckert, Socialnämnden
Kjell-Åke Rosvall, Anhörigföreningen

Från funktionshinderföreningarna:

Marianne Andersson, Reumatikerföreningen
Lars Billgren, Synskadades förening
Ulf Pettersson, RSMH
Mona Nilsson, Astma och allergiföreningen
John-Erik Olsson, Södra Skånes Diabetesförening
Per Persson, Neuroförbundet
Tina Pettersson, FUB/HSO
Vreni Renhorn, Hörselskadades förening

Ersättare från funktionshinderföreningar:

Gerd Mårtensson, Södra Skånes Diabetesförening
Siv Jönsson, Hörselskadades förening
Olle Herrström, RSMH

Från pensionärsföreningarna:

Leif Nilsson, PRO
Kerry Johansson, PRO
Sven Karlsson , PRO
Stig Svensson, SPF
Liss Christensson, SPF
Margareta Mårtensson, SPRF
Agne Kronqvist, SKPF

Ersättare pensionärsföreningarna:

Kerstin Eriksson, PRO
Kerstin Karlsson, PRO
Kerstin Johansson, PRO
Olof Rosenqvist, SPF
Curt Herrström, SPF
Carin Holst, SPRF
Anita Nielsen, SKPF

Tjänstepersoner Trelleborgs kommun:

Susanne Larsson, folkhälsostrateg
Karin Jeppsson, samordnare ANDT och barnkonventionen
Annikki Tinmark, förvaltningschef Socialförvaltningen
Eva Marie Larsson, äldrelots

Hjälpte informationen på den här sidan dig?