Tillgänglighetskommittén

Sedan 2012 finns i Trelleborgs kommun en tillgänglighetskommitté. Kommittén sorterar under Hälso- och Trygghetsrådet och fungerar som rådgivande organ i tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighetssamordnaren är samordnare för kommittén.

Om tillgänglighetskommittén

I kommittén finns representanter från såväl funktionshinderförbunden och pensionärsorganisationerna samt politiker från kommunledningen och Hälso- och trygghetsrådet. Kommittén träffas fyra gånger per år.

Har du synpunkter eller förslag?

Kontakta gärna tillgänglighetssamordnaren om du har synpunkter eller förslag att framföra till tillgänglighetskommittén.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?