Hälso- och trygghetsrådet

För att få gemensamt fokus och stärka det tvärsektoriella samarbetet kring folkhälsa och trygghet i Trelleborg har kommunfullmäktige inrättat Hälso- och trygghetsrådet i Trelleborg.

Hälso- och trygghetsrådet består av representanter från kommunstyrelsen samt företrädare för olika myndigheter och organisationer och sammanträder två gånger om året. I hälso- och trygghetsrådet ges medlemmarna möjlighet till att delge varandra kunskaper och erfarenheter om respektive verksamhet, vilket i sin tur stärker samverkan mellan kommun och externa aktörer.

Hälso- och trygghetsrådet ska följa utvecklingen och föreslå inriktning och prioriteringar för god folkhälsa och ökad trygghet i Trelleborg. Hälso- och trygghetsrådet har ett viktigt ansvar att inspirera, entusiasmera och stötta medarbetarna i folkhälsoarbetet inklusive det brotts- och drogförebyggande arbetet. Arbetet i hälso- och trygghetsrådet leds av en styrgrupp som sammanträder fyra gånger om året.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?