Protokoll från och kallelser till Tekniska nämndens sammanträden

På grund av bland annat offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan vissa uppgifter vara utelämnade i de protokoll och bilagor som publiceras.

Numera publiceras kallelserna och protokollen i en särskild portal, Under fliken Kommande hittar du kallelsen till kommande möten och under fliken Tidigare kommer protokollen att publiceras efter sammanträdena.
Tekniska nämndens protokoll.

Kontakta tekniska förvaltningen för att få tillgång till tidigare års protokoll.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!