Tekniska servicenämnden

Tekniska servicenämnden ansvarar för Trelleborgs gator och parker, elnät, avlopp och vattenförsörjning, renhållning samt framtida planering.

Tekniska servicenämnden ansvarar även för kommunens fastigheter med lokaler för den kommunala verksamheten och samordnar och genomför kommunens behov av ny- om- och tillbyggnader. Tekniska servicenämnden är även kommunens organ för fastighets- och bostadsfrågor.

Tekniska servicenämnden ansvarar även för kommunens

  • Måltidsverksamhet
  • Upphandling
  • Rådhusets kontorsvaktmästeri
  • IT-verksamhet inklusive telefoniservice
  • Annan intern service
  • Samordnande lokalvård

Nämnden kan kontaktas genom tekniska förvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?