Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för Trelleborgs gator och parker, elnät, avlopp och vattenförsörjning, renhållning samt framtida planering.

Nämnden kan kontaktas genom tekniska förvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?