Protokoll från och kallelser till Socialnämndens sammanträden

Vi ber dig uppmärksamma att: Om texten på skiljer sig från den tryckta texten i beslut, yttranden, skrifter, med mera, gäller den tryckta texten.

Numera publiceras kallelserna och protokollen i en särskild portal, Under fliken Kommande hittar du kallelsen till kommande möten och under fliken Tidigare kommer protokollen att publiceras efter sammanträdena.
Socialnämndens protokoll

Hjälpte informationen på den här sidan dig?