Protokoll från och kallelser till Socialnämndens sammanträden

Vi ber dig uppmärksamma att: Om texten på webbsidorna skiljer sig från den tryckta texten i beslut, yttranden, skrifter, med mera, gäller den tryckta texten.

På grund av bl.a. offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan vissa uppgifter vara utelämnade i de protokoll och bilagor som publiceras på webbsidorna.

Observera att det inte alltid kommer att finnas någon kallelse utlagd. Kallelsen läggs ut när den är klar. När protokollet är klart efter sammanträdet och är färdigt att läggas ut så tas kallelsen bort. Därefter kan det ta ett tag innan nästa kallelse är klar och kommer ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?