Protokoll från och kallelser till Servicenämndens sammanträden

På grund av bl.a. offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan vissa uppgifter vara utelämnade i de protokoll och bilagor som publiceras på webbsidorna.

Numera publiceras kallelserna och protokollen i en särskild portal, Under fliken Kommande hittar du kallelsen till kommande möten och under fliken Tidigare kommer protokollen att publiceras efter sammanträdena. Under en övergångsperiod finns de äldre protokollen kvar här tills nämndsekreterarna hunnit publicera historiskt material.
Servicenämndens protokoll

Vi ber dig uppmärksamma att: Om texten i protokollsfilerna skiljer sig från den tryckta texten i beslut, yttranden, skrifter, med mera, gäller den tryckta texten.

2017

2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?