Servicenämnden

Servicenämnden är kommunens samlade organ för intern service till den kommunala verksamheten.

Servicenämnden ansvarar för kommunens fastigheter med lokaler för den kommunala verksamheten och samordnar och genomför kommunens behov av ny- om- och tillbyggnader. Servicenämnden är även kommunens organ för fastighets- och bostadsfrågor.

Servicenämnden ansvarar även för kommunens

  • Måltidsverksamhet
  • Upphandling
  • Rådhusets kontorsvaktmästeri
  • IT-verksamhet inklusive telefoniservice
  • Annan intern service
  • Samordnande lokalvård

Hjälpte informationen på den här sidan dig?