Protokoll från och kallelser till Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden

På grund av bl.a. offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan vissa uppgifter vara utelämnade i de protokoll och bilagor som publiceras.

Numera publiceras kallelserna och protokollen i en särskild portal, Under fliken Kommande hittar du kallelsen till kommande möten och under fliken Tidigare kommer protokollen att publiceras efter sammanträdena.
Samhällsbyggnadsnämndens kallelser och protokoll

Protokoll från tidigare år kan rekvireras genom Bodil Olsson, Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?