Nämndernas reglementen

Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. Reglementen är närmare föreskrifter om nämndernas verksamheter och arbetsformer.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer. De bestämmer vilka nämnder som skall finnas och hur de skall vara sammansatta. Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. Reglementen är närmare föreskrifter om nämndernas verksamheter och arbetsformer. Reglementets uppgift är dels att klargöra befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna och dels att vara en arbetsordning för nämnderna och deras utskott.

Här kan du ta del av reglementen och andra dokument som styr arbetet i nämnderna i PDF-format.

Arvodesbestämmelser - Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda med tillämpningsanvisningar (PDF-dokument, 99 kB)

Reglemente för redovisning av partistöd (PDF-dokument, 43 kB)

Reglemente för intern kontroll (PDF-dokument, 61 kB)

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder (PDF-dokument, 46 kB)

Reglemente för arbetsmarknadsnämnden (PDF-dokument, 51 kB)

Reglemente för bildningsnämnden (PDF-dokument, 92 kB)

Reglemente för fritidsnämnden (PDF-dokument, 1,9 MB)

Reglemente för kommunstyrelsen (PDF-dokument, 116 kB)

Reglemente för kulturnämnden (PDF-dokument, 2 MB)

Reglemente för revisionen (PDF-dokument, 18 kB)

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (PDF-dokument, 43 kB)

Reglemente för servicenämnden (PDF-dokument, 2,1 MB)

Reglemente för socialnämnden (PDF-dokument, 2,2 MB)

Reglemente för tekniska nämnden (PDF-dokument, 47 kB)

Reglemente för valnämnden (PDF-dokument, 35 kB)

Reglemente för överförmyndarnämnden (PDF-dokument, 1,6 MB)

Reglemente för krisledningsnämnden (PDF-dokument, 14 kB)

Arbetsordning för Kommunfullmäktige (PDF-dokument, 82 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?