Protokoll från och kallelser till Fritidsnämndens sammanträden

På grund av bland annat offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan vissa uppgifter vara utelämnade i de protokoll och bilagor som publiceras.

Numera publiceras kallelserna och protokollen i en särskild portal, Under fliken Kommande hittar du kallelsen till kommande möten och under fliken Tidigare kommer protokollen att publiceras efter sammanträdena.
Fritidsnämndens kallelser och protokoll

Numera publiceras kallelserna och protokollen i en särskild portal, Under fliken Kommande hittar du kallelsen till kommande möten och under fliken Tidigare kommer protokollen att publiceras efter sammanträdena.
Kulturnämndens kallelser och protokoll

Hjälpte informationen på den här sidan dig?