Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är bland annat att besluta om övergripande kulturpolitiska frågor och att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom kultur, idrott, föreningsliv och ungdomsverksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018 att tidigare kulturnämnd och fritidsnämnd slås samman till en gemensam kultur- och fritidsnämnd i en ny nämnds- och förvaltningsorganisation för mandatperioden 2019 - 2022.

I nämndernas reglementen finns närmare föreskrifter om nämndernas verksamheter och arbetsformer. Läs kultur- och fritidsnämndens reglemente här.

Kontakta kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden kan kontaktas via kultur- och fritidsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?