Kulturnämnden

Kulturnämnden består av politiker som bl.a. beslutar om övergripande kulturpolitiska frågor. De fördelar en budget till kulturinstitutionerna (museer, biblioteken, Kulturskolan), kulturverksamhet och föreningsbidrag.

Kulturförvaltningen är nämndens operativa organisation. De kontaktas genom kulturförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?