Kulturnämnden

Kulturnämnden består av politiker som bland annat beslutar om övergripande kulturpolitiska frågor. De fördelar en budget till kulturinstitutionerna (museer, biblioteken, Kulturskolan), kulturverksamhet och föreningsbidrag.

Kulturförvaltningen är nämndens operativa organisation. De kontaktas genom kulturförvaltningen.

Kulturnämndens kallelser och protokoll

Kulturnämndens sammanträdestider 2018

Kulturnämnden sammanträder på Söderslättshallen följande onsdagar klockan 15.00 om inget annat anges i kallelsen: 7 februari, 14 mars, 4 april, 2 maj, 20 juni, 29 augusti, 10 oktober och 12 december.

Kulturnämndens arbetsutskott sammanträder på Söderslättshallen följande onsdagar klockan 15.00 om inget annat anges i kallelsen: 24 januari, 28 februari, 21 mars, 18 april, 7 juni, 15 augusti, 26 september och 28 november.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?