Protokoll från och kallelser till Kommunstyrelsens sammanträden

På grund av bl.a. offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan vissa uppgifter vara utelämnade i de protokoll och bilagor som publiceras på webbplatsen.

Numera publiceras kallelserna och protokollen i en särskild portal, Under fliken Kommande hittar du kallelsen till kommande möten och under fliken Tidigare kommer protokollen att publiceras efter sammanträdena. Under en övergångsperiod finns de äldre protokollen kvar här tills nämndsekreterarna hunnit publicera historiskt material. Kommunstyrelsens kallelser och protokoll

Vi ber dig uppmärksamma att: Om texten i protokollsfilerna skiljer sig från den tryckta texten i beslut, yttranden, skrifter, med mera, gäller den tryckta texten.

Protokollen och kallelsen

2017

2016

2015

2014

2013

Hjälpte informationen på den här sidan dig?