Protokoll från och kallelser till Kommunfullmäktiges sammanträden

På grund av bl.a. offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan vissa uppgifter vara utelämnade i de protokoll och bilagor som publiceras.

Numera publiceras kallelserna och protokollen i en särskild portal, Under fliken Kommande hittar du kallelsen till kommande möten och under fliken Tidigare kommer protokollen att publiceras efter sammanträdena.
Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Behöver du ha tag på äldre protokoll som inte finns publicerade i portalen, kontakta Kommunledningskontoret.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!