Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fattat beslut om strategiska inriktningar, inriktningsmål och indikatorer. De knyter an till de fyra inriktningarna Livskvalitet, Arbete, Hållbarhet och Delaktighet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?