Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Trelleborgs riksdag och har 51 ledamöter som utses direkt i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige sammanträder varje månad med undantag för sommaruppehåll under juli och augusti.

Kommunfullmäktige är Trelleborgs högsta beslutande organ och tar varje år bland annat ställning till kommunalskattens storlek. Sammanträdena i Parken är offentliga och vem som vill får komma hit och lyssna.

Kommunfullmäktige kan kontaktas via Kommunledningskontoret.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?