Protokoll från och kallelser till Fritidsnämndens sammanträden

På grund av bland annat offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan vissa uppgifter vara utelämnade i de protokoll och bilagor som publiceras på webbsidorna.

Vi ber dig uppmärksamma att om texten i protokollsfilerna skiljer sig från den tryckta texten i beslut, yttranden, skrifter med mera, gäller den tryckta texten.

Observera att det inte alltid kommer att finnas någon kallelse utlagd. Kallelsen läggs ut när den är klar. När protokollet är klart efter sammanträdet och är färdigt att läggas ut så tar kallelsen bort. Därefter kan det ta ett tag innan nästa kallelse är klar och kommer ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?