Fritidsnämnden

Fritidsnämndens uppdrag är bland annat att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet.

Fritidsnämnden på Anderslövs friluftsbad i juni 2016
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Fritidsnämnden på Anderslövs friluftsbad i juni 2016

Fritidsnämndens kallelser och protokoll

Fritidsnämndens sammanträdestider 2018

Fritidsnämnden sammanträder på Söderslättshallen följande tisdagar klockan 15.00 om inget annat anges i kallelsen: 6 februari, 13 mars, 3 april, måndag 30 april, 19 juni, 28 augusti, 9 oktober och 11 december.

Fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder på Söderslättshallen följande tisdagar klockan 15.00 om inget annat anges i kallelsen: 23 januari, 27 februari, 30 mars, 17 april, 5 juni, 14 augusti, 25 september och 27 november.

Verksamhetsplan 2018  (PDF-dokument, 90 kB)

Årsanalys 2017  (PDF-dokument, 140 kB)

Prioriteringar för 2018

Under 2018 ska Fritidsnämnden arbeta vidare med aktiviteterna och målen som finns i de Idrotts- och fritidspolitiska målen och den tillhörande 100-listan.

Tillsammans med idrotts- och fritidslivet i kommunen vill Fritidsnämnden fortsätta arbeta för stärkt folkhälsa och för att se till att kommunens medborgare har möjlighet till en meningsfull fritid.

Satsningar på jämställdhet har genomförts under de senaste två åren och arbetet med detta fortsätter, liksom arbetet med Fritidsbanken som initierades under 2016. Detta är två satsningar som syftar till att skapa ett med jämlikt fritidsliv i kommunen.

Skyttsgården som nytt kultur- och föreningscentrum pågår och för fullt med mängder av synergieffekter när det gäller kulturnämndens, fritidsnämndens och socialnämndens verksamheter och samlokaliseringsvinster.

Översyn och kartläggning av anläggningar och lokaler pågår för samtliga föreningsverksamheter i nära samverkan med servicenämndens förvaltning.

Fritidsbanken som öppnade 2016 (då som Sportoteket) kommer att drivas vidare även under 2018. Fokus är på att få fler medborgare och föreningar att hitta till Fritidsbanken, men det är också viktigt att Fritidsbanken hittar till verksamheter ute i kommunen.

Fritidsnämndens verksamhet

Fritidsnämndens uppdrag är bland annat att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet.

När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. Det är viktigt att det finns ett brett utbud efter ungdomsidrotten, att alla kan fortsätta vara aktiva livet ut. Fritidsnämndens fokus och primära uppdrag är att barn och unga ska ha rätt till en aktiv och meningsfull fritid, men stöd ges också till de föreningar som arbetar för att stärka folkhälsan och utveckla fritidsaktiviteter för vuxna.

Nämnden ska tillgängliggöra verksamheterna och skapa förutsättningar för jämlika villkor för kommunens alla medborgare att delta i idrott och föreningsliv och att kunna ha en meningsfull fritid. Att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och föreningsliv är ett av fritidsnämndens huvudmål. En viktig del för att förverkliga det målet är det ekonomiska stöd som delas ut till idrottsföreningarna i kommunen.

Förvaltningens huvudsakliga uppgifter är att i enlighet med Fritidsnämndens uppdrag stödja och bidra till utvecklingen av kommunens föreningsliv; se till att kommunens idrottsanläggningar fungerar och utvecklas; skapa lika förutsättningar för alla medborgare att delta i idrott och föreningsliv; och att arbeta med ständig utveckling och planering av framtida behov gällande friluftsliv, sporthallar, idrottsarenor, badhus, fritidsgårdar och ytor för spontan idrott och lek. Att stödja idrottsevenemang är ytterligare ett led i verksamheten.

Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid genom trygga och drogfria mötesplatser på kommunens fritidsgårdar. Fritidsgårdarna runt om i kommunen utvecklas ständigt i linje med vad besökarna önskar och efterfrågar.

Till nämndens verksamhet hör också att hyra ut lokaler och idrottsanläggningar till föreningar, skolor och allmänhet. Skollovsaktiviteter arrangeras till kommunens grundskoleelever tillsammans med föreningslivet. Trelleborgs Badhus och Friluftsbadet i Anderslöv är viktiga anläggningar som har en hög nyttjandegrad; kommuninvånare, skolklasser och kommunens simklubbar uppskattar de aktiviteter och arrangemang som finns på badanläggningarna. Detta kan bland annat ses på den höga simkunnigheten i kommunen.

Förvaltningen hanterar även utarrendering av Skateholm och Dalabadets camping.

Fritidspolitiska mål

I fritidsnämndens Idrotts- och fritidspolitiska mål för 2017-2020 finns visioner och mål för idrotts- och fritidsområdena i Trelleborg.

Idrotts- och fritidspolititska mål

Kontakta fritidsnämnden

Fritidsnämnden kan kontaktas via kultur- och fritidsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?