Fritidsnämnden

Fritidsnämndens uppdrag är bland annat att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet.

Fritidsnämnden på Anderslövs friluftsbad i juni 2016
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Fritidsnämnden på Anderslövs friluftsbad i juni 2016

Fritidsnämnden ska tillgängliggöra verksamheterna och skapa förutsättningar för jämlika villkor för kommunens alla medborgare att delta i idrott, friluftsliv och föreningsliv. Att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och föreningsliv är ett av fritidsnämndens huvudmål. En viktig del i detta är det ekonomiska stödet till idrottsföreningarna i kommunen som Fritidsnämnden har ansvar för.

Förvaltningens huvudsakliga uppgifter är att i enlighet med Fritidsnämndens uppdrag stödja kommunens föreningar; se till att kommunens idrottsanläggningar fungerar och utvecklas; skapa lika förutsättningar för alla medborgare att delta i idrott och föreningsliv; och att arbeta med ständig utveckling och planering av framtida behov gällande friluftsliv, sporthallar, idrottsarenor, badhus, fritidsgårdar och platser för spontan idrott och lek.

Att stödja idrottsevenemang är ytterligare ett led i verksamheten. Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid genom trygga och drogfria mötesplatser på kommunens fritidsgårdar. Lokaler och idrottsanläggningar hyrs ut till föreningar, skolor och allmänhet. Skollovsaktiviteter arrangeras till kommunens grundskoleelever tillsammans med lokala ungdomsföreningar.

Trelleborgs Badhus och Utebadet i Anderslöv har en hög nyttjandegrad; kommuninvånare, skolklasser och kommunens simklubbar uppskattar de aktiviteter och arrangemang som finns på Badhuset. Detta kan bland annat ses på den höga simkunnigheten i kommunen.

Förvaltningen hanterar även utarrendering av Skateholm och Dalabadets camping.

Ett Sportotek med gratis utlåning av begagnad sportutrustning öppnades under 2016 på prov och kommer att utvärderas under hösten 2017.

Fritidspolitiska mål

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av Fritidsnämnden att i december 2016 leverera ett slutgiltigt förslag till Idrotts- och fritidspolitiskt program för 2016-2020. I detta program finns visioner och mål för idrotts- och fritidsområdena i Trelleborg.

Visioner / mål

  • Anläggningar och mötesplatser
  • Allas rätt att vara med på lika villkor
  • Stödja föreningar och utveckling av fritidslivet

Sammanträdestider 2016

Fritidsnämnden sammanträder på Söderslättshallen följande tisdagar klockan 15.00: 26 januari, 16 februari, 10 april, 17 maj, 14 juni, 6 september, 18 oktober och 6 december.

Extra föreningsbidrag 2016

Fritidsnämnden har beslutat att fördela 250 000 kronor i extra föreningsbidrag till ridsport, jämställdhetsarbete, utbildning, rekrytering och idrott för personer med funktionsnedsättning.

Budget och sparbeting 2016

Fritidsnämnden har fått en budget inför 2016 som är beskuren med 4 % på hela omfattningen. Det innebär ett sparbeting på ca 2,5 miljoner kronor.

Prioriteringar för 2017

Arbetet med att underhålla samtliga anläggningar har högsta prioritet. Likaså det utökade samarbetet med den idéburna sektorn. Kuststad 2025 är ännu i sin linda men kommer att prioriteras. Att arbeta för mer extern finansiering är en viktig faktor och arbetet med jämställdhet kommer att fortsätta under 2017. Fritidsnämnden kommer givetvis också att arbeta med integrationsfrämjande åtgärder tillsammans med andra förvaltningar och kommunens föreningar.

Kontakta fritidsnämnden

Fritidsnämnden kan kontaktas via kultur- och fritidsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?