Protokoll från och kallelser till bildningsnämndens sammanträden

På grund av bland annat offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan vissa uppgifter vara utelämnade i de protokoll och bilagor som publiceras på webbsidorna.

Vi ber dig uppmärksamma att: Om texten i protokollsfilerna skiljer sig från den tryckta texten i beslut, yttranden, skrifter, med mera, gäller den tryckta texten.

Kallelse och protokoll

Kallelsen inklusive bilagor publiceras cirka en vecka innan sammanträdet och protokollet och eventuella bilagor publiceras cirka en vecka efter sammanträdet.

2017

2016

2015

2014

Hjälpte informationen på den här sidan dig?