Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad gäller förskoleverksamhet (öppen förskola, förskola och familjedaghem), förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet), grundsärskola inklusive träningsskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Bakre raden: Torbjörn Karlsson (S), ledamot, Tom Magnusson (SÖS), ersättare, Maj-Lis Fredriksson (C), ersättare, Carl Hall Karlström (MP), ersättare, Christer Leo (SD), ersättare, Lars Mikkelä (M), ordförande, förvaltningschef Ester Alavei, Joakim Wollin (S), ersättare, Mona Persson Palotai (M), ersättare, Ib Rundqvist (M), ersättare, och Mikael Rinholt (KD), ersättare

Främre raden: Maxine Jönsson (M), ledamot, Cecilia Dahl-Andersson (S), ledamot, Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande, Ylva Ekstrand (L), ledamot, Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande, och Bo Roxenvret (SD), ersättare
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bakre raden: Torbjörn Karlsson (S), ledamot, Tom Magnusson (SÖS), ersättare, Maj-Lis Fredriksson (C), ersättare, Carl Hall Karlström (MP), ersättare, Christer Leo (SD), ersättare, Lars Mikkelä (M), ordförande, förvaltningschef Ester Alavei, Joakim Wollin (S), ersättare, Mona Persson Palotai (M), ersättare, Ib Rundqvist (M), ersättare, och Mikael Rinholt (KD), ersättare Främre raden: Maxine Jönsson (M), ledamot, Cecilia Dahl-Andersson (S), ledamot, Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande, Ylva Ekstrand (L), ledamot, Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande, och Bo Roxenvret (SD), ersättare

Bildningsnämnden ska även ansvara för att elevernas behov av skolskjuts tillgodoses.

Bildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

I nämndernas reglementen finns närmare föreskrifter om nämndernas verksamheter och arbetsformer. Läs bildningsnämndens reglemente här.

Bildningsnämnden sammanträder som regel en gång i månaden med undantag för sommaren. Sammanträdena är inte offentliga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?