Protokoll från och kallelser till Arbetsmarknadsnämndens sammanträden

På grund av bland annat offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan vissa uppgifter vara utelämnade i de protokoll och bilagor som publiceras.

Numera publiceras kallelserna och protokollen i en särskild portal, Under fliken Kommande hittar du kallelsen till kommande möten och under fliken Tidigare kommer protokollen att publiceras efter sammanträdena.
Arbetsmarknadsnämndens protokoll

Hjälpte informationen på den här sidan dig?