Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser och myndighetsutövning gällande ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn och ungdomar.

Uppgifter och ansvar:

  • arbetsmarknadsinsatser för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet samt erbjuda utbildning för att ge förutsättningar till egenförsörjning
  • försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
  • integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar och mottagandet av vissa nyanlända
  • kommunens aktivitetsansvar för unga i åldern 16 till 20 år
  • samordning av insatser för unga i åldern 16 till 24 år
  • dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt ärvdabalken

Arbetsmarknadsnämnden sammanträder en gång i månaden, förutom under sommaren. Mötena är inte offentliga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?