Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller:

 • kommunens arbetsmarknadsinsatser för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet samt erbjuda utbildning för att ge förutsättningar till egenförsörjning
 • försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
 • integrationsfrågor enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bosättningslagen
 • kommunens aktivitetsansvar för unga i åldern 16 till 20 år
 • samordning av insatser för unga i åldern 16 till 24 år
 • den kommunala vuxenutbildningen
 • den särskilda utbildningen för vuxna
 • svenska för invandrare
 • näringslivsverksamhet och inkubatorverksamhet, bland annat Trelleborg Green Room
 • myndighetsutövning och boendedrift för ensamkommande barn och unga
 • beställning av svenska för invandrare
 • dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt ärvdabalken

Arbetsmarknadsnämnden sammanträder en gång i månaden, förutom under sommaren. Mötena är inte offentliga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!