Nämnder

Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.

Den politiska organisation från och med 1 januari 2015
Politiskt organ Ledamöter Ersättare Ordförande (parti) 1 Vice ordförande (parti)
Arbetsmarknadsnämnd 11 11 S SÖS
Bildningsnämnd 11 11 S SÖS
Fritidsnämnd 11 11 S C
Kommunstyrelse 13 13 S SÖS
Kulturnämnd 11 11 SÖS MP
Samhällsbyggnadsnämnd 11 11 C S
Servicenämnd 11 11 MP S
Socialnämnd 11 11 S SÖS
Teknisk nämnd 11 11 S MP
Valnämnd 7 7 S M
Överförmyndarnämnd 5 5 C M
Kommunfullmäktige 51 S SÖS
Arvodesberedning 5 5 S M
Revision 10 M S
Valberedning 5 5 S M

Presidierna i samtliga nämnder och revisionen består av ordförande och vice ordförande.

Nämnderna och kommunstyrelsen inrättar alla varsitt arbetsutskott med 5 ordinarie ledamöter och 5 personliga ersättare därutöver har Sverigedemokraterna en insynsplats. Detta gäller inte valnämnden, valberedningen, arvodesberedningen, revisionen och överförmyndarnämnden. Nämnderna och kommunstyrelsen kan därutöver också inrätta utskott som nämnderna anser behövas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?