Nämnder

Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.

Politisk organisation från och med 1 januari 2019
Politiskt organLedamöterErsättareOrdförande (parti)1 Vice ordförande (parti)2 vice ordförande
(parti)
Arbetsmarknadsnämnd 7 9 M KD SD
Bildningsnämnd 7 9 M KD SD
Kommunstyrelse 15 15 M KD
Kultur- och Fritidsnämnd 7 9 KD KD SD
Samhällsbyggnadsnämnd 7 9 M KD SD
Socialnämnd 7 9 M M SD
Teknisk servicenämnd 7 9 M KD SD
Valnämnd 8 8 M S
Kommunfullmäktige 51 29 M KD SD
Arvodesberedning 8 8 M KD
Revision 11 S M SD
Valberedning 8 8 M KD

Presidierna i samtliga nämnder och revisionen består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter och fem persoliga ersättare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!