Telefonlista - taxor m.m.

Här hittar du telefonnummer till tekniska förvaltningen.

Kund- och fakturasupport
Frågor om fakturan för el, VA, renhållning och fjärrvärme, taxor, in- och utflyttning, e-faktura, leverantörsbyte
Kund- och fakturasupport, telefon: 73 38 00
Autogiro, anstånd: 73 31 46

Vatten och avlopp
Assistent, telefon: 73 38 08
VA-chef, telefon: 73 38 01

Avfall och återvinning
Avfalls- och återvinningsärenden, telefon: 73 30 09
Avfalls- och återvinningschef, telefon: 73 30 02
Miljö- & kvalitetsutvecklare, telefon: 73 30 12

Felanmälan
Elnät dagtid, telefon: 73 38 07
Ej ordinarie arbetstid
Jourhavande arbetsledare nås via SOS-alarmering, telefon: 040-676 90 50

Hjälpte informationen på den här sidan dig?