Projektavdelningen

Projektavdelningen ansvarar för projektering och planering inom tekniska serviceförvaltningen.

Avdelningen hanterar frågor inom ett brett kompetensområde. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av:

  • Projekteringar
  • Utredningar
  • Förstudier
  • Projektplanering
  • Yttrande till teknisk servicenämnd samt övriga nämnder och förvaltningar

Projekteringar och utredningar utförs i första hand inom följande områden:

  • Gator och vägar samt övriga markanläggningar såsom exploateringsområden, idrottsplatser o.dyl.
  • Vatten- och avloppsanläggningar
  • Energi

Hjälpte informationen på den här sidan dig?