Felanmälan - Kommunaltekniska tjänster

Anmälan kan göras till respektive avdelning på följande telefonnummer:

0410-73 30 00 Felanmälan gatubelysning
0410-73 30 00  Energiavdelningen (felanmälan elnät dagtid 7-16)
0410-73 30 00  Gatuavdelningen (gator och trottoarer)
0410-73 30 00  Parkavdelningen (parker och lekplatser)
0410-73 30 00  VA-avdelningen (vatten och avlopp)
0410-73 30 00  Avfalls- och återvinningsavdelningen (sophämtning)

Vid fel på ledningar i fastigheten ringer ni till er rörledningsentreprenör.

Felanmälan under ej ordinarie arbetstid görs till SOS-Alarmering, jourhavande arbetsledare, 040-676 90 50.

Ni kan även fylla i en felanmälan, vid mindre brådskande fall, och skicka in till oss.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?