Energiavdelningen

Energiavdelningen har ansvar för elnätet och distributionen av el inom ett område som omfattar Trelleborgs centralort, Skegrie, Maglarp, V Tommarp, Hammarlöv, V Vemmerlöv, Haglösa, Gylle, Fjärdingslöv och Gislöv.

Elnätet ägs av Trelleborgs kommun, men följer inte kommungränsen. Energiavdelningen sköter underhållet och driften av elnätet och ansvarar för att elen transporteras till din bostad. Energiavdelningen består av tre enheter.

Enheten för kund- och fakturasupport

Om du har frågor kring fakturor, avgifter för elnät, renhållning, vatten och avlopp, elhandel eller fjärrvärme kan du kontakta kund- och fakturasupporten. Hit vänder du dig också med frågor som flyttärenden, slutavläsningar, abonnemang och leverantörsbyten. Du kan också gå in på Mina sidor där du bland annat kan se hur hög din elförbrukning eller vattenförbrukning är.

Planerings- och teknikenheten

Planering och teknik projekterar och förnyar kraftnät och vägbelysningsnät i Trelleborgs kommun. En stor el av verksamheten utgörs av projektledning och anläggning av kabelnät, nätstationer och belysningsanläggningar. Enheten är oftast först på plats vid nybyggnationer i kommunen och anlägger nätstationer och gatubelysning. Gatubelysningen sköts av Gatuavdelningen som ser till att de cira 8 250 lampor som finns i kommunen lyser.

Drift- och underhållsenheten

Drift och underhållsenheten arbetar främst med att förebygga störningar på elnätet genom ett kontinuerligt underhåll. Om det någon gång skulle bli större driftstörningar som leder till strömavbrott är det driftenheten som felsöker och åtgärdar avbrotten. Enheten övervakar elnätet dygnet runt och arbetar med att planera in åtgärder och underhåll av kommunens 4 fördelningsstationer, 172 nätstationer och 1 600 kabelskåp.

Driftenheten står också för insamling av mätvärden från de 16 700 mätare som sitter utplacerade i alla fastigheter. Numera sker insamlingen genom fjärravläsning och förbrukningsuppgifterna datoriseras och ligger sedan till grund för den faktura som kund- och fakturasupporten skickar till dig som kund. Är du installatör eller på väg att bygga ett nytt hus är det Driftenheten som behandlar din förfrågan om byggmätare, installationsärende eller för- och färdiganmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!