Energiavdelningen

Energiavdelningen har ansvar för elnätet och distributionen av el inom koncessionsområdet, som innefattas av Trelleborgs centralort, Skegrie, Maglarp, V Tommarp, Hammarlöv, V Vemmerlöv, Haglösa, Gylle, Fjärdingslöv och Gislöv.

Elnätet ägs av Trelleborgs kommun, men följer inte kommungränsen. Elnätet ligger inom ett geografiskt område (koncessionsområde). Avdelningen sköter underhållet och driften av 890 km ledning och ansvarar för att elen transporteras till din bostad.

Tre olika enheter

Enheten för administration och fakturasupport

Kund- och fakturasupporten för hela tekniska förvaltningen tillhör organisatoriskt energiavdelningen och svarar för debiteringen av konsumtionsavgifterna för elnät, renhållning samt vatten och avlopp, elhandel och fjärrvärme, de två sistnämnda på uppdrag från de kommunala bolagen Trelleborgs Energiförsäljning AB (TEFAB) och Trelleborgs Fjärrvärme AB (TREFAB). Här svarar man på de flesta kundfrågor, hanterar alla flyttärenden, slutavläsningar, leverantörsbyten, effektkunder och administrerar Mina sidor, där man som kund bl. a. kan se sin el- och vattenförbrukning. Administrationen sköter lönerapporteringen och leverantörsfakturor för avdelningen.

Enheten för planering och teknik

Planering och teknik projekterar och förnyar kraft- och vägbelysningsnät. En stor del av verksamheten utgörs av projektledning och anläggning av kabelnät, nätstationer och belysningsanläggningar. Enheten är oftast först på plats när det gäller nybyggnationsområden inom Trelleborgs kommungränser och anlägger nätstationer och gatubelysning. Gatubelysningen sköter gatuavdelningen och här ser en person till att de ca 8 250 lampor som finns i kommunen lyser.

Enheten för drift och underhåll

Driftenheten arbetar främst med att förebygga störningar på elnätet genom ett kontinuerligt underhåll. Om det någon gång skulle bli större driftstörningar som leder till strömavbrott är det enheten som felsöker och åtgärdar avbrotten. Driftenheten övervakar elnätet, som består av 890 km hög- och lågspänningskabel, dygnet runt och är ständigt aktiva med att planera in åtgärder och underhåll på våra 4 fördelningsstationer, 172 nätstationer och 1 600 kabelskåp.

Inom driftenheten utförs även en insamling av alla mätvärden som kommer från de 16 700 mätare som sitter utplacerade i alla fastigheter. Sommaren 2008 byttes alla energimätare inom vårt koncessionsområde ut till fjärravlästa mätare. Numera fjärravläses mätarna och förbrukningsuppgifter samlas in via datoriserade system. Mätvärden ligger sedan till grund för fakturan som skickas ut av kund- och fakturasupporten. Är du installatör eller på väg att bygga ett nytt hus är det här du hamnar med din förfrågan om byggmätare eller installationsärende, för- och färdiganmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?