Avfalls- och återvinningsavdelningen

I Trelleborg samlar vi in drygt 8 000 ton brännbart hushållsavfall och 2 000 ton matavfall per år.

Allt uppkommet hushållsavfall i Trelleborgs kommun samlas in av avfalls- och återvinningsavdelningen och lämnas på Sysavs omlastningsstation på Albäck. Sysav har därefter i uppdrag från Trelleborgs kommun, liksom från de andra 13 delägarkommunerna, att ombesörja behandlingen av avfallet. Avfallet behandlas i Sysavs kraftvärmeverk i Malmö, där det energiutvinns till fjärrvärme. Det insamlade matavfallet behandlas i Sysavs förbehandlingsanläggning för biogas.

Vart kan jag vända mig när det gäller avfall och återvinning?

Avfalls- och återvinningsavdelningen är en taxefinansierad verksamhet. Vi utför tjänster mot beställning och enligt fastställd taxa. Har du frågor som berör verksamheten, kan du kontakta oss via brev, telefon eller e-post.

Här når du oss
Tekniska förvaltningen
Avfalls- och återvinningsavdelningen
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Telefon: Kundtjänst 0410-73 30 00

E-post: kundtjanst@trelleborg.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?