Avfalls- och återvinningsavdelningen

I Trelleborg samlar vi in drygt 8 000 ton brännbart hushållsavfall och 2 000 ton matavfall per år.

Allt hushållsavfall i Trelleborgs kommun samlas in av Avfalls- och återvinningsavdelningen och lämnas på Sysavs omlastningsstation på Albäck. Avfallet tas om hand av Sysav och behandlas därefter i Sysavs kraftvärmeverk i Malmö, där energiinnehållet blir till fjärrvärme. Det insamlade matavfallet behandlas i Sysavs förbehandlingsanläggning för biogas.

Vart kan jag vända mig med frågor om avfall och återvinning?

Avfalls- och återvinningsavdelningen är en taxefinansierad verksamhet. Vi utför tjänster mot beställning och enligt fastställd taxa. Har du frågor som berör verksamheten är du välkommen att kontakta oss via Trelleborgs kommuns kundtjänst 0410-73 30 00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?