Administrativa avdelningen

Tekniska serviceförvaltningens gemensamma administration arbetar som stöd åt samtliga avdelningar och den tekniske chefen.

Avdelningen bistår i administration, samordning och ekonomisk planering samt budgetering, uppföljning och analys av förvaltningens olika verksamheter. Arbetet sker i samverkan med kommunens centrala administration. Den gemensamma administrationen arbetar även med nämndsadministration för den tekniska nämnden i form av sekreterarskap, kallelser, protokoll samt ärende- och dokumenthantering.

En stor del av arbetet fokuseras på samt på att vidareutveckla rutiner för redovisning och budgetering inom verksamheterna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?