LSS - lagen om stöd och service

Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) kan man ha rätt till om man tillhör gruppen med stora fysiska och psykiska funktionshinder.

LSS kan erbjudas efter behov och beslut från handläggare med personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn före och efter skoltid för ungdom, gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?