Äldreomsorg

Äldreomsorgen riktar sig främst till äldre personer med behov av hjälp och stöd i vardagen.

Inom Äldreomsorgen finns möjlighet att, efter beslut från biståndshandläggare, få hjälp och stöd i form av hemvård och hemhjälp, hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel, särskilt boende, dagverksamheter i form av aktiviteter och stöd till anhöriga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!