Serviceförvaltningen

Servicenämnden är kommunens samlade organ för intern service i Trelleborgs kommun.

Serviceförvaltningen är en förvaltning som erbjuder servicetjänster åt kommunens förvaltningar och ska bedriva en verksamhet som i stort sett ska vara uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad.

Våra verksamheter inom Serviceförvaltningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?