Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen erbjuder intern service åt övriga förvaltningar i Trelleborgs kommun. Förvaltningen är indelad i sex verksamheter och har cirka 260 anställda. Verksamheterna ska i stort sett vara uppdragsstyrda och uppdragsfinansierade. Serviceförvaltningen styrs politiskt av servicenämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!