Mät och karta

Mät & Kartavdelningen är kommunens samlade resurs för mät- och kartverksamhet.

Avdelningen ska på ett effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt utföra de mät- och kartuppdrag som krävs för att beställarna ska vara nöjda. Utveckling och användande av GIS (Geografiska Informations System) inom kommunala förvaltningar är en mycket viktig uppgift.

Karta över Trelleborg

Vi utför mätningsuppdrag med modern GPS-teknik (GPS = Globalt Positionerings System), kombinerat med traditionell mätningsteknik.

Vi kan framställa kartprodukter i stort sett i enlighet med de önskemål du som kund har, både digitalt och i pappersform. Även ortofotokartor finns tillgängliga.

Med hjälp av GIS-system (GIS = Geografiska Informations System) kan avancerade analyser utföras med kopplingar till karta, fastighets och kommuninvånarinformation.

Vi utför vissa myndighetsanknutna uppgifter, t.ex. medverkan vid fastighetsbildning, framställning av nybyggnadskarta samt utstakning av byggnad efter bygglovsgivning.

Besök gärna vårt välfyllda mät- och kartarkiv, där det bl.a. finns kartor från enskiften på 1800-talet, eller forska efter din fastighets ursprung.

Välkommen att besöka oss:
måndag - fredag klockan 08.00-15.00, lunchstängt 12:00-13:00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?