HR-avdelningen

Kommunens HR-avdelning arbetar med de strategiska övergripande personalpolitiska frågorna i kommunen.

Det är HR-avdelningens uppgift att förbereda ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen avseende de övergripande personalfrågorna.

HR-avdelningen bistår förvaltningarna i frågor som rör avtal, arbetsrätt och löner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!