Hållbar utveckling

Avdelningen för hållbar utveckling tillhör kommunledningsförvaltningen och arbetar strategiskt med olika frågor som rör miljö och social hållbarhet.

Hållbar utveckling bildades den 1 januari 2017 och leds av Trelleborgs kommuns hållbarhetschef. Avdelningen arbetar med de tre pelarna i begreppet hållbar utveckling; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Strategiska frågor är till exempel utveckling och uppföljning inom miljömålsarbete, natur- och marinvård, tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet, folkhälsa, ANDT, barnrättsfrågor samt klimat och hållbar samhällsutveckling. Därtill projekt hållbart resande.

Sedan 26/6 2017 har Trelleborgs kommun en Hållbarhetspolicy som styr kommunens arbete mot hållbar utveckling. Den hittar du här nedan som pdf.

Hallbarhetspolicy Trelleborg.pdf (PDF-dokument, 474 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?